Current Issue
23 April 2024, Volume 37 Issue 2
Effects of Dietary Bacillus cereus on Growth Performance, Serum Physiology and Biochemical Indices, Liver Antioxidant Capacity and Intestinal Histological Structure of Coho Salmon(Oncorhynchus kisutch)#br#
WANG Jiajing, QIN Shijun, LIU Yongqiang, XU Jian, TONG Tong, YANG Qiuyue, XU Lixiao, ZHANG Qin
2024, 37(2):  1. 
Asbtract ( )   PDF (1443KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Effects of Acute Hypoxia on Blood Indices, Oxidative Stress and Carbohydrate Metabolism in Liver of Gymnocypris przewalskii
DUAN Zhizhuoma, JIN Wenjie, RAN Fengxia, HUANG Shen, LIU Yanhui, LI Zixuan, QI Hongfang, LI Changzhong
2024, 37(2):  11. 
Asbtract ( )   PDF (1026KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Sequence Characteristics and Correlation With Lipid Deposition of PPARγ Gene in Common Carp Cyprinus carpio
ZHOU Jia, LIU Tianqi, SUN Zhipeng, JI Yudan, LU Cuiyun, CAO Dingchen, ZHENG Xianhu
2024, 37(2):  18. 
Asbtract ( )   PDF (2154KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Transcriptome Analysis of Hepatopancreas Tissue in Common Carp Exposed to Abamectin Stress
LI Xingyang, QIAO Lu, YANG Zhen, XU Jinhua, SONG Jinlong, SUN Huiwu, MU Yingchun
2024, 37(2):  26. 
Asbtract ( )   PDF (1285KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Relationship Between Morphological Traits and Body Weight of Chinese Ink Carp Procypris mera Lin
LEI Jianjun, LI Yusen, LI Zhe, WANG Dapeng, SHI Jun, HAN Yaoquan, HE Anyou, HUANG Bo, WU Weijun
2024, 37(2):  33. 
Asbtract ( )   PDF (742KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Isolation and Identification of Iridovirus and Preparation of Its Polyclonal Antibody in Diseased Large Yellow Croaker
LIU Xiaoru, ZHENG Yihua, ZHAO Lupin, GAO Wa, QI Jingting, LYU Liqun, HU Kun, JIANG Yousheng
2024, 37(2):  39. 
Asbtract ( )   PDF (1351KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Establishment and Clinical Application of a Droplet Digital PCR Detection Method for Streptococcus agalactiae in Tilapia
ZHANG Xianpeng, DING Wengui, HU Yijun, LI Xiaojun, LI Yongfu, HUANG Yuhao, LI Min, LI Jianjun
2024, 37(2):  46. 
Asbtract ( )   PDF (1632KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Immunotoxicity of Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate Exposure in Water to Yellow Catfish Pelteobagrus fulvidraco
TIAN Haijun, JIANG Hanjun, ​YANG Tiezhu, LIU Jiahui
2024, 37(2):  55. 
Asbtract ( )   PDF (827KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Effects of Air Exposure on Respiratory Metabolism, Energy Metabolism and Antioxidant Capacity of Adult Chinese Mitten Handed Crab Eriocheir sinensis
HUANG Yue, CHEN Li, ZHONG Chuanyan, CHEN Guo, LONG Xiaowen
2024, 37(2):  61. 
Asbtract ( )   PDF (898KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Inhibitory Effect and Mechanism of Pomegranate Peel Aqueous Extract on Vibrio parahaemolyticus
SI Mengya, ZHAO Hongjing, HAO Jun, YUAN Chunying, CUI Qingman
2024, 37(2):  70. 
Asbtract ( )   PDF (1227KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Comparison of Water Quality Purification and Bacterial Community Structure Between Two Culture Modes of Tiger Shrimp Penaeus monodon
GUI Yangtao, LIU Yongxin, XU Ailing, SONG Zhiwen
2024, 37(2):  77. 
Asbtract ( )   PDF (1187KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Comparison of Maximum Swimming Speed and Critical Swimming Speed Between Yellow Catfish and Crucian Carp in Yuanshui River
SONG Bolan, LIU Liangguo, LI Jinzhi, LUO Huiling, LI Tianyue
2024, 37(2):  84. 
Asbtract ( )   PDF (865KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Water Quality Evaluation and Correlation Analysis With Sediment in Freshwater Intensive Culture Ponds
HUANG Li, WU Song, QIN Dongli, HUO Tangbin, HUANG Xiaoli, WANG Yumei, LIU Shouxin
2024, 37(2):  90. 
Asbtract ( )   PDF (1218KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Morphology and Histology Characteristics of Gonads of Yellowfin Tuna(Thunnus albacares) at Different Developmental Stages in South China Sea
HUANG Wenxiao, FU Wenya, PAN Shuai, WU Yaogang, XIAO Juan, HUANG Hai, GUO Zhiqiang
2024, 37(2):  98. 
Asbtract ( )   PDF (2084KB) ( )  
Related Articles | Metrics
A Review of Non-specific Immune Effect of Chinese Herbal Medicine on Animals in Aquaculture
ZHANG Heqian, WANG Siyu, LI Juexian, ZHU Jiahua, PAN Chao, CAO Kaixin, ZENG Xiaoman
2024, 37(2):  107. 
Asbtract ( )   PDF (1236KB) ( )  
Related Articles | Metrics
Application of RNA-seq in Shrimp and Crab Research: a Review
XIE Shumin, ZHANG Huiling, XIONG Jiayao, HUA Songsong, XING Chaofan, GAO Huan, WANG Panpan
2024, 37(2):  116. 
Asbtract ( )   PDF (1407KB) ( )  
Related Articles | Metrics